mgr Ryszard Chłopek – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 172). Ukończył psychologię oraz filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Pełni funkcję kierownika Ośrodka. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Anna Kominek – psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Ukończyła szkolenie w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej, pracuje pod superwizją.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami dzięki pracy w charakterze psychologa szkolnego w szkole podstawowej w Gliwicach, (stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany). Ma uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystuje także wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia Learning Potential Assessment Device organizowanego przez The International Center For The Enhancement Of Learning Potential w Jerozolimie. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej w Rybniku. W pracy w Ośrodku koncentruje się na terapii par i rodzin.
dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta w drodze do certyfikatu; absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne rozwija stale - pracuje na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu w Toszku, odbyła staże praktyczne w placówkach klinicznych: Szpital im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Autorka i współautorka wystąpień i publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z dziedziny psychologii, zajmuje się także dydaktyką psychologii w szkolnictwie wyższym. Prowadzi przede wszystkim psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz treningi interpersonalne.
Przejdź do strony Karoliny Zalewskiej-Łunkiewicz»

Zespół psychoterapeutów

Start | Aktualności | Oferta | Zespół | Cennik i kontakt | Linki | Współpraca
mgr Łukasz Kielemnik - psycholog, psychoterapeuta ukończył szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej i z mężczyznami w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Obecnie współtworzy Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, gdzie zajmuje się konsultacjami indywidualnymi pacjentów i pracą z rodzinami w kryzysie choroby i sytuacji żałoby. Pracuje również jako psycholog w poradni „Eskulap” w Gliwicach. Interesuje się głównie terapią rodzin i par, prowadzi również psychoterapię indywidualną. Pracuje pod superwizją.
dr n. hum. Ewa Bujoczek certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego (nr 788), absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister psychologii, filozofii, doktor nauk humanistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach. Od 2008 pracownik Oddziału Leczenia Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSW w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną, dorosłych i młodzieży. W swojej pracy integruje podejście krótkoterminowe, behawioralno-poznawcze i systemowe. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Agnieszka Gałańczuk - certyfikowany psychoterapeutka – posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, wydawany przez EAP (European Association for Psychotherapy). Jest także w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyła całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim. Odbyła staże kliniczne w: NZOZ „Feniks” w Sosnowcu, NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego.
Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Ośrodku Wspierania Rodziny, Ośrodku Kuratorskim, stowarzyszeniach pomagających osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą – prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwic, lęków, natręctw, fobii oraz zaburzeń osobowości. Pomaga i wspiera w sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie w związku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, jest psychoterapeutą w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi „Kraina Świetlików” oraz w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz w gabinecie w Katowicach.

W pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne:  ericksonowskie, gestalt, psychodynamiczne, i inne. Korzysta z superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
mgr Andrzej Pelka - psycholog,  psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Domu Dziennego Pobytu "Rodzina". Obecnie pracuje na oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w Hospicjum w Pyskowicach oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Zajmuje się terapią rodzin i par, psychoterapią indywidualną dorosłych oraz wykonuje diagnostykę psychologiczną. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i poznawczym, wykorzystując elementy psychodramy J. Moreno. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
mgr Jarosław Jakubowski - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku" rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, socjoterapeuta (ukończone studium socjoterapii), mgr filozofii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Obecnie pracuje w Ośrodku Wsparcia Rodzin "Tęcza" w Świętochłowicach. Prowadzi szkolenia dla rodziców zastępczych oraz warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. Przede wszystkim zajmuje się terapią rodzin i par, psychoterapią indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wykonuje diagnostykę psychologiczną. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, humanistyczne i systemowe. Praktykę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

mgr Magdalena Ziora – psycholog, psychoterapeutka w drodze do certyfikatu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła czteroletnie studia z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 10-cioletnie doświadczenie zawodowe. Pracuje w Ośrodku Wsparcia Rodzin „Tęcza”. Zajmuje się psychoterapią rodzin, par, indywidualną dorosłych i młodzieży oraz diagnostyką psychologiczną. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, humanistyczne i systemowe. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji. Prowadzi grupy wsparcia oraz szkolenia kierowane do rodzin zastępczych. Wspiera procesy rekrutacyjne na stanowiska menadżerskie wykonując profile osobowościowe oraz kompetencji zawodowych. Współpracuje również z uczelnią prowadząc warsztaty z psychologii rozwojowej.

strony internetowe

Ośrodek Terapii Rodzin i Par