mgr Ryszard Chłopek – kierownik Ośrodka, psycholog, polonista, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(nr certyfikatu 172)
, Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w ramach prywatnej praktyki oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

mgr Anna Kominek – psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Ukończyła szkolenie w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej, pracuje pod superwizją.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami dzięki pracy w charakterze psychologa szkolnego w szkole podstawowej w Gliwicach, (stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany). Ma uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystuje także wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia Learning Potential Assessment Device organizowanego przez The International Center For The Enhancement Of Learning Potential w Jerozolimie. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej w Rybniku. W pracy w Ośrodku koncentruje się na terapii par i rodzin.
dr Karolina Zalewska – psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta w drodze do certyfikatu; absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez PTP; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne rozwija stale - pracuje na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu w Toszku, odbyła staże praktyczne w placówkach klinicznych: Szpital im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Autorka i współautorka wystąpień i publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z dziedziny psychologii, zajmuje się także dydaktyką psychologii w szkolnictwie wyższym. Prowadzi przede wszystkim psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz treningi interpersonalne.
Przejdź do strony Karoliny Zalewskiej»

Zespół psychoterapeutów

Start | Aktualności | Oferta | Szkoła rodzenia | Zespół | Cennik i kontakt | Linki | Współpraca
mgr Łukasz Majchrzak - psycholog, psychoterapeuta.
mgr Łukasz Kielemnik - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z dorosłymi  osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obecnie jest etatowym pracownikiem Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Zajmuje się terapią rodzin i par oraz psychoterapią indywiduaną. Pracuje pod superwizją.

mgr Franciszek Winkler - psycholog, ukończył całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał stażując między innymi w Krakowskiej Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Od 2009 roku pracuje jako terapeuta rodzinny w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią rodzin i par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Michalina Zakrawacz – psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu; absolwentka Śląskiej Szkoły Psychoterapii atestowanej przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Doświadczenie zawodowe rozwija pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gliwicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży oraz zajmuje się konsultacjami i poradnictwem psychologicznym dla rodzin pacjentów. Ponadto prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz wykonuje diagnostykę psychologiczną. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, wykorzystując elementy psychodramy J. Moreno. Swoją praktykę kliniczną poddaje regularnej superwizji.
Zaświadczenie ukończenia kursu (pdf)
dr n. hum. Ewa Bujoczek - Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister psychologii, filozofii, doktor nauk humanistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bytomiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach. Od 2008 pracownik Oddziału Leczenia  Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSW w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. W swojej pracy integruje podejście krótkoterminowe, behawioralno-poznawcze i systemowe. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.
strony internetowe

Ośrodek Terapii Rodzin i Par