mgr Ryszard Chłopek – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 172). Ukończył psychologię oraz filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Pełni funkcję kierownika Ośrodka. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Anna Kominek – psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Ukończyła szkolenie w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej, pracuje pod superwizją.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami dzięki pracy w charakterze psychologa szkolnego w szkole podstawowej w Gliwicach, (stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany). Ma uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystuje także wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia Learning Potential Assessment Device organizowanego przez The International Center For The Enhancement Of Learning Potential w Jerozolimie. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej w Rybniku. W pracy w Ośrodku koncentruje się na terapii par i rodzin.
dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholog, psychoterapeutka z Europejskim Certyfikatem Psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), socjoterapeutka. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członkini Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas wieloletniej pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, stażowała w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie oraz Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Depresji i Nerwic „Feniks” w Gliwicach i zajmuje się działalnością dydaktyczno-naukową w szkolnictwie wyższym. W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym dla osób dorosłych i starszej młodzieży, konsultacje par oraz diagnozę psychologiczną.
Przejdź do strony Karoliny Zalewskiej-Łunkiewicz»

Zespół psychoterapeutów

Start | Aktualności | Oferta | Zespół | Cennik i kontakt | Linki | Współpraca
mgr Łukasz Kielemnik - psycholog, psychoterapeuta ukończył szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej i z mężczyznami w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Ukończył trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych (NEST - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Obecnie tworzy Zespół Domowej Opieki Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, gdzie zajmuje się konsultacjami indywidualnymi pacjentów i pracą z rodzinami w kryzysie choroby i sytuacji żałoby. Pracuje również jako psycholog w poradni „Eskulap” w Gliwicach. Interesuje się głównie terapią rodzin i par, prowadzi również psychoterapię indywidualną. Pracuje pod superwizją.
dr n. hum. Ewa Bujoczek certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego (nr 788), absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister psychologii, filozofii, doktor nauk humanistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach. Od 2008 pracownik Oddziału Leczenia Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSW w Katowicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną, dorosłych i młodzieży. W swojej pracy integruje podejście krótkoterminowe, behawioralno-poznawcze i systemowe. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Agnieszka Gałańczuk - certyfikowany psychoterapeuta - Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, wydawany przez EAP (European Association for Psychotherapy). Ukończyła całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim. Odbyte staże kliniczne w: NZOZ „Feniks” w Sosnowcu, NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Ośrodku Wspierania Rodziny, Ośrodku Kuratorskim, stowarzyszeniach pomagających osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą – prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwic, lęków, natręctw, fobii oraz zaburzeń osobowości. Pomaga i wspiera w sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie w związku. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia - psychoterapeuta w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi „Kraina Świetlików” oraz w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. W pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne: ericksonowskie, systemowe, gestalt, psychodynamiczne i inne. Korzysta z superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
mgr Andrzej Pelka - psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu. Ukończył szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Posiada certyfikat asystenta psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Domu Dziennego Pobytu "Rodzina", na oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w Hospicjum w Pyskowicach, Gliwickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Odbył staż w NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Zajmuje się terapią rodzin i par, psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży oraz wykonuje diagnozę psychologiczną. Pracuje w podejściu psychodynamicznym ipoznawczym, wykorzystując elementy psychodramy J. Moreno. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
mgr Jarosław Jakubowski - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na Szlaku" rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, socjoterapeuta (ukończone studium socjoterapii), mgr filozofii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Obecnie pracuje w Ośrodku Wsparcia Rodzin "Tęcza" w Świętochłowicach. Prowadzi szkolenia dla rodziców zastępczych oraz warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. Przede wszystkim zajmuje się terapią rodzin i par, psychoterapią indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wykonuje diagnostykę psychologiczną. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, humanistyczne i systemowe. Praktykę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

mgr Magdalena Ziora – psycholog, psychoterapeutka w drodze do certyfikatu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła czteroletnie studia z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 10-cioletnie doświadczenie zawodowe. Pracuje w Ośrodku Wsparcia Rodzin „Tęcza”. Zajmuje się psychoterapią rodzin, par, indywidualną dorosłych i młodzieży oraz diagnostyką psychologiczną. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, humanistyczne i systemowe. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji. Prowadzi grupy wsparcia oraz szkolenia kierowane do rodzin zastępczych. Wspiera procesy rekrutacyjne na stanowiska menadżerskie wykonując profile osobowościowe oraz kompetencji zawodowych. Współpracuje również z uczelnią prowadząc warsztaty z psychologii rozwojowej.

strony internetowe

Ośrodek Terapii Rodzin i Par